Vandværket 'Vallensbæk Strands Vandforsyning' abonnerer ikke på måleraflæsning.